Portfolio

Řízení projektů

Řízení projektů chápeme jako sadu činností vedoucí k úspěšnému dokončení daného úkolu/projektu. Každá organizace je svým způsobem jedinečná a z tohoto pohledu je vždy nutné řízení a organizaci projektů přizpůsobit danému prostředí. Vycházíme z mezinárodních standardů (PMI, PRINCE 2, IPMA), které přizpůsobíme danému prostředí a klientovi tak, aby byla zajištěna maximální úspěšnost.

Nastavení a řízení ICT služeb

Řízení ICT služeb vnímáme jako komplexní soubor činností vedoucí k výraznému zvýšení efektivity služeb podporovaných prostředky ICT. Klíčovým vstupem pro řízení ICT služeb je existence strategického dokumentu, které musí vycházet z reálných potřeb organizace a je kvalitním podkladovým materiálem pro rozhodování o dalším směrování a využívání informačních systému a technologií v rámci organizace.

E-shop www.drmarketkids.cz

E-shop www.Nekolo.cz

Copyright 2022 dr.market.cz. Všechna práva vyhrazena.